قبل و پس از اخذ ویزا


قبل از اخذ ویزا
الف) ما متعهد خواهیم شد تا از طرف شما با امضای فرم IM12 درخواست نامه شما را به انجام برسانیم. این فرم به عنوان یکی از ملزومات اداره مهاجرت مالزی است.
ب)  شرکت ما به عنوان حامی ملزم به صدور یک نامه تأیید کلیه مدارک درخواست کننده برای اداره مهاجرت مالزی خواهد بود.
ج)   همچنین، حامی (sponsor)   شما مسئولیت اقامت شما در مالزی را با امضای یک ضمانت نامه شخصی که مورد نیاز اداره مهاجرت مالزی است برعهده خواهد گرفت.
 

پس از اخذ ویزا
الف)  تسهیل پروازها یا  ترانزیت به هر نقطه جهان، انتقال از فرودگاه، رزرو هتل و سرویس ایاب و ذهاب.
ب) رایزنی حقوقی (توصیه) و تأمین خدمات حقوقی در مواردی که متقاضی قصد خرید یا اجاره هرگونه  ملکی در مالزی را داشته باشد.
ج) مشاوره و توصیه متقاضیان برای طرحهای ممکن سرمایه گذاری مانند سرمایه گذاری در بازار فورکس (forex market) معاوضه سهام در کوالا لامپور و سرمایه گذاری در بسیاری مناطق دیگر.
د) تأمین همه خدمات بانکی شامل باز کردن حساب شخصی، حساب سپرده ثابت، خدمات انتقال و ورود و خروج پول خارجی به مالزی ، خرید و مشارکت در بدست آوردن سود مالی.
ه) تأمین اطلاعات همه مدارس بین المللی موجود و برنامه های دانشگاهها و همکاری در تقاضای پذیرش در دانشگاهها برای فرزندان متقاضیان.
ی) مادامی که متقاضی و خانواده‌اش در مالزی مقیم هستند، همه ملزومات خانه و یا مجوزهای مربوط به خدمات تلفن، فکس، آب و برق خانه متقاضی می تواند به وسیله ما هماهنگ شود.